Mikrotese (Mikroskopik testiküler sperm ekstraksiyonu)

0 Comments


Mikro Tese (Mikroskopik testiküler sperm ekstraksiyonu)
Günümüzde çocuk isteği ile üremeye yardımcı yöntemlere başvuran çiftlerin sayısı giderek artmaktadır. Evli çiftlerin yaklaşık % 15’inde infertilite problemi mevcut olup, erkeğin sorumluluğu yıllar içinde çeşitli faktörlerin etkisiyle % 50’ye yaklaşmıştır. Erkeğin infertilitedeki sorumluluğu arttıkça, yardımla üreme yöntemleri ve özellikle de ICSI (intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu) için sperm elde etmenin önemi de artmaktadır.

Sperm parametrelerindeki(sayı, hareketlilik ve morfoloji) bozukluğun derecesine göre, uygulanacak üremeye yardımcı yöntem de değişmektedir. İleri hareketli sperm sayısı 5 milyon(bazı otörlere göre 1 milyon) ve üzerinde olup, normal morfolojili sperm oranı da % 4’ün üzerinde olanlara IUI(intrauterin inseminasyon) ya da klasik IVF(in vitro fertilizasyon) uygulanabilirken, daha kötü sperm parametreleri için ICSI kaçınılmaz ya da bir başka açıdan bakıldığında kurtarıcı olabilmektedir.ICSI için kadından elde edilen oosit(yumurta hücresi) yanında, erkekten alınan ejakülat örneğinden elde edilecek sperm hücrelerine de ihtiyaç vardır. Ejakülatda hiç sperm hücresi bulunamaması(azoospermi) yanısıra, tüm sperm hücrelerinin hareketsiz(total immotil) ya da bozuk morfolojili(örn: globozoospermi=yuvarlak başlı) olması durumundaysa, erkeğin işi ejakülat vermeyle bitmemekte, testisten sperm elde edebilmek için PESA(perkütan epididimal sperm aspirasyonu), MESA(mikroskopik epididimal sperm aspirasyonu), TESA(testiküler sperm aspirasyonu), TESE(testiküler sperm ekstraksiyonu) veya mikroTESE gibi yöntemlerden birine başvurma gereği ortaya çıkmaktadır.

Yöntem seçiminde azoosperminin tipi önemli olup, testisten sonra herhangi bir seviyede tıkanıklığın veya tek ya da iki taraflı vaz deferens(sperm taşıyıcı kanal) yokluğunun söz konusu olduğu obstruktif azoospermi vakalarında ilk üç yöntemle(PESA, MESA, TESA) % 100’e yakın oranda sperm elde edilebilirken, testislerde spermatogenez(sperm üretimi)in bozulduğu nonobstruktif azoospermi vakalarında açık cerrahi yöntem olan klasik TESE ile % 45-50, ameliyat mikroskopu altında uygulanan mikro TESE’yle ise % 63’e varan oranlarda testiküler sperm elde edilebilmektedir. Bu oran, 8-10 sene öncesine kadar ümitsiz vaka olarak bakılan ve testis biyopsisinde germ hücresi bulunamayan SCO(sertoli cell only) sendromunda % 41’e, bir genetik bozukluk olan Klinefelter sendromunda ise % 70’e varabilmektedir. Klasik TESE’de testisin bir veya birkaç bölgesinden rastgele tübüler yapı örnekleri alınırken(yaklaşık 500 mgr), mikro TESE’de genel veya lokal anestezi altında skrotum orta hattan yapılan kesiyle testis doğurtulup, enlemesine ya da uzunlamasına kesilip açılmakta ve ameliyat mikroskopuyla 25-30 büyütme altında, sperm üretimi nedeniyle dolgun ve opak renkli olan tübüller seçilip alınmaktadır(5-10 mgr). Bir testiste sperm bulunamaması durumunda diğer testise geçilmektedir. Böylece çok daha az doku alınarak, çok daha yüksek bir yüzdeyle sperm eldesinin yanı sıra, özellikle kanama gibi komplikasyonlar klasik TESE’ye göre oldukça minimum düzeyde kalmaktadır.

Deneyimli ellerde yapıldığında, artan oranda sperm eldesi sağlayan mikro TESE’nin bu avantajları, giderek daha fazla tüp bebek merkezi tarafından uygulanması sonucunu getirmiştir. Bilimsel çalışmalarla daha çok desteklenmeyi gerektiren gözlemlerimize göre de, mikro TESE’den en az 2 ay önce sigaranın bırakılması ve varsa varikosel gibi patolojilerin giderilmesi, sperm elde etme oranlarını ve elde edilen spermin kalitesini artırabilmektedir. Diğer yandan, merkeze ilk başvuru sırasında erkeğin bir üroloji uzmanı tarafından ayrıntılı değerlendirilmesi, hormon tedavisi sonrası spermatogenezin düzelip, ejakülatda sperm elde edilebilecek hipogonadotropik hipogonadizm gibi hormonal patolojili hastaların, yok yere mikro TESE işlemi geçirmesini önleyecektir.

Tüm bu bilgi ve gözlemlerin ışığında, infertil çiftler içinde erkek faktörü olanların, başvuru sırasında mutlaka ürolojik incelemeden geçmesi ve nonobstrüktif azoospermisi olanların da deneyimli bir ürolog tarafından mikro TESE yapılan bir merkezi tercih etmesi yerinde olacaktır.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.